University of Bremen ประเทศเยอรมนี มอบทุนปริญญาเอกจำนวน 2 ทุน

University of Bremen ประเทศเยอรมนี มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้าน Caspian Studies ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งหมด 2 ทุน เป็นระยะเวลา 3 ปีครับ

 

University of Bremen

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก
 - สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น
 - ภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในประเทศเยอรมนีนานกว่า 12 เดือน
 - มีผลการเรียนที่ดี
- เป็นนักศึกษาต่างชาติ

 

เพื่อนๆ สามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 12 เมษายน 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการสมัครได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply