University of Essex มอบทุนปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 12 ทุน

University of Essex สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกทั้งแบบเต็มเวลาและพาร์ทไทม์ ด้านสังคมศาสตร์ จำนวนทั้งหมด 12 ทุนด้วยกัน มีค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพรายปี และค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยเลยครับ

 

essex2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก
 - สัมครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาหรือพาร์ทไทม์ก็ได้
 - สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย
 - มีผลการเรียนดี
 - มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

 

ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลการเรียน ศักยภาพในการทำวิจัย และความต้องการทางทุนทรัพย์ของผู้สมัคร สนใจสมัครกันได้จนถึง วันที่ 1 มีนาคม 2558 ครับ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply