Fyssen Foundation ประเทศฝรั่งเศส มอบทุนวิจัยเรียนต่อกันที่ไหนก็ได้

Fyssen Foundation ประเทศฝรั่งเศส มอบทุนการทำวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 โดยจะมีมูลค่า 25,000 ยูโร ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าที่พักอาศัย และค่าประกันสุขภาพครับผม โดยสามารถเลือกเรียนที่ไหนก็ได้เลยครับ

 

1101

 

สาขาวิชาที่เปิดให้รับทุน
- Ethology
- Paleontology
- Archaeology
- Anthropology
- Psychology
- Epistemology
- Logic and the Sciences of nervous system

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - สมัครเข้าทำวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก
 - มีอายุไม่เกิน 35 ปี
 - จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกไม่เกิน 2 ปี

 

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้จนถึง วันที่ 1 เมษายน 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการสมัครได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply