Coventry University สหราชอาณาจักร มอบทุนเรียนต่อปริญญาเอกพร้อมค่าครองชีพ

Coventry University จากสหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ด้านการสร้างสันติภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยจะครอบคลุมในส่วนของค่าครองชีพ และค่าเล่าเรียนทั้งหมด ตลอดระยะเวลาที่เข้าทำการศึกษาเลยครับ

 

Coventry University

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - สมัครเข้าเรียนในระดับที่กำหนดเท่านั้น
 - ต้องรักษาระดับของผลการเรียนตลอดการรับทุน
 - มีศักยภาพในการทำวิจัย
 - มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0
 - จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีผลการเรียนดี
- สมัครได้ทั้งนักศึกษาภายในประเทศ และนักศึกษาต่างชาติ

 

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้จนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดกันได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply