รวมชื่อ “วันสำคัญของไทยและสากล” เมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

บทความนี้เราจะมาดูกันวัน วันสำคัญของไทยและสากล จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่ายังไงบ้าง ถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยครับ

 

calendar

 

มกราคม

- วันขึ้นปีใหม่ / New Year’s Day
- วันเด็กแห่งชาติ / Children’s Day
- วันอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ของชาติ / National Forest
- วันครู / Teacher’s Day
- วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / Phor Khun Ramkhamhaeng the Great’s Day
- วันกองทัพไทย / Thai Army’s Day

 

กุมภาพันธ์

- วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ / Inventor’s Day
- วันวันตรุษจีน / Chinese New Year’s Day
- วันวาเลนไทน์ / Valentine’s Day
- วันมาฆบูชา / Makha Bucha Day
- วันศิลปินแห่งชาติ / National Artist Day

 

มีนาคม

- วันช้างไทย / Thai Elephant Day
- วันท้องถิ่นไทย

 

เมษายน

- วันอนุรักษ์มรดกไทย / Thai Heritage Conservation Day
- วันเชงเม้ง / Ching Ming Day
- วันจักรี / Chakri Memorial Day
- วันสงกรานต์ / Songkran Festival Day
- วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / Naresuan Day

 

พฤษภาคม

- วันแรงงานแห่งชาติ / National Labour Day
- วันฉัตรมงคล / Coronation Day
- วันพืชมงคล / Royal Ploughing Ceremony Day
- วันวิสาขบูชา / Visakha Bucha Day
- วันต้นไม้แห่งชาติ / National Tree Day
- วันงดสูบบุหรี่โลก / World No Tobacco Day

 

มิถุนายน

- วันสิ่งแวดล้อมโลก / World Environment Day
- วันสุนทรภู่ / Sunthornphu Day /Soonthornphu Day

 

กรกฎาคม

- วันลูกเสือแห่งชาติ / National Scout Day
- วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / King Narai the great’s Day
- วันอาสาฬหบูชา / Asarnha Bucha Day
- วันเข้าพรรษา / Buddhist Lent Day
- วันภาษาไทยแห่งชาติ / National Thai Language Day

 

สิงหาคม

- วันสตรีไทย
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ / H.M.The Queen’s Birthday
- วันสารทจีน /  Chinese Ghost Festival
- วันสันติภาพไทย / Thai Peace Day
- วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ / National Science Day

 

กันยายน

- วันไหว้พระจันทร์ / Moon Festival/Moon Day
- วันเยาวชนแห่งชาติ / National Youth Day
- วันมหิดล / Mahidol Day
- วันสารทไทย / Thai Ghost Festival
- เทศกาลกินเจ / Vegetarian Festival

 

ตุลาคม

- วันนวัตกรรมแห่งชาติ / Innovation Day
- วันออกพรรษา / End of Buddhist Lent Day
- เทศกาลออกพรรษา ตักบาตร เทโวเริ่มกฐินกาล / Robes Offering Ceremony Start
- วันตำรวจแห่งชาติ / Day of the National Police
- วันเทคโนโลยีไทย / Thai Technology Day
- วันปิยมหาราช / Chulalongkorn Memorial Day

 

พฤศจิกายน

- วันลอยกระทง / Loy Krathong Day/Loy Krathong Festival
- วันพระบิดาแห่งฝนหลวง / Father of the Royal Rainmaking Day
- วันกองทัพเรือ / Navy Day

 

ธันวาคม

- วันสิ่งแวดล้อมไทย / Thai Environment Day
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ / H.M. The King’s Birthday
- วันรัฐธรรมนูญ / Constitution Day
- วันกีฬาแห่งชาติ / National Sport’s Day
- วันคริสต์มาส / Christmas Day
- วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ / Nation Wildlife Protection Day
- วันสิ้นปี – New Year’s Eve

ข้อมูลจาก: สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply