University of London มอบทุนการทำวิจัยในด้านญี่ปุ่นศึกษา ประจำปี 2558

University of London มอบทุนการศึกษาที่มีชื่อว่า Meiji Jingu Japanese Studies Research Scholarships เพื่อทำการวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 

ทุนนี้เป็นทุนเพื่อเรียนต่อด้านญี่ปุ่นศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  โดยจะมีจำนวน 2 ทุนด้วยกัน มูลค่าทุนละ 7,000 ปอนด์หรือราวๆ 364,000 บาทครับ

 

University-of-London

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - เป็นนักศึกษาปัจจุบันหรือนักศึกษาใหม่ก็ได้
 - สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท หรือเอกเท่านั้น
 - มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่นพอสมควร
 - ควรจบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 - มีความเชี่ยวชาญและทักษะทางภาษาอังกฤษ

 

ทั้งนี้คณะกรรมการจะใช้เกณฑ์ในการตัดสินคือ ความน่าสนใจของหัวข้องานวิจัย ผลการเรียนที่ผ่านมา และความต้องการทางทุนทรัพย์ของผู้สมัครครับ

 

สามารถทำการสมัครกันได้แบบออนไลน์เลยที่ ทำการสมัคร ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการสมัครได้อย่างละเอียดที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply