Beijing Normal University ประเทศจีน มอบทุนเต็มจำนวนทุกๆ ระดับและทุกๆสาขาวิชา

Beijing Normal University ประเทศจีน มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก ในทุกๆสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2558 ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด รวมไปถึงค่าครองชีพบางส่วนและค่าประกันสุขภาพให้อีกด้วยครับ

 

Beijing-Normal-University

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - เป็นนักศึกษาต่างชาติ
 - มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 - มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี
 - สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2558 นี้เท่านั้น
 - ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาจากที่อื่น

 

เพื่อนๆ สามารถทำการสมัครกันได้แบบออนไลน์ โดยจะมีกำหนดการณ์ปิดรับสมัครใน วันที่ 15 มิถุนายน 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ รายละเอิยดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply