National Academy of Education ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนวิจัยในด้านศึกษาศาสตร์

National Academy of Education จากสหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาเพื่อทำการวิจัยหลังปริญญาเอก ในด้านศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ครับ

 

สำหรับทุนการศึกษานี้มีจำนวน 25 ทุนด้วยกัน โดยในแต่ละทุนจะครอบคลุมค่าทำวิจัยตลอดโครงการ เป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปีเต็มครับ

 

nae1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - จบการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี
 - สมัครขอทุนด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่รับการสมัครแบบเป็นกลุ่ม)
 - มีศักยภาพในการทำวิจัย
 - ไม่ได้เป็นพนักงานของทางองค์กรที่มอบทุน

 

เอกสารในการสมัคร
- ใบสมัคร
- ข้อเสนองานวิจัย
- ประวัติการทำงาน
- งานวิจัยที่เคยทำมาในอดีต (ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะขอทุน)
- CV
- จดหมายแนะนำ

 

nae2

 

ผู้ที่สนใจสามารถทำการสมัครได้ ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการสมัครได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply