MAHSA University ประเทศมาเลเซีย มอบทุนในระดับปริญญาตรีและคอร์สปรับพื้นฐาน ในหลากหลายสาขาวิชา

MAHSA University ประเทศมาเลเซีย มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและคอร์สเตรียมปรับพื้นฐานกับทางมหาวิทยาลัย ในหลากหลายสาขาวิชาครับ

 

สำหรับทุนการศึกษานี้จะเป็นทุนการศึกษาเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งจะเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน 2,000-3,500 ริงกิต หรือประมาณ 20,000-35,000 บาทครับ

 

199

 

สาขาวิชาที่เปิดให้รับทุน
- Environmental Health and Safety
- Medical Imaging
- Engineering
- Business Admin
- Accounting

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - สามารถเข้าเรียนในเดือนกันยายนนี้ได้
 - ไม่ได้เป็นนักศึกษาปัจจุบันของทางมหาวิทยาลัย
 - มีผลการเรียนดี
 - มีทักษะทางภาษา

 

SONY DSC

 

กำหนดการณ์ในการปิดรับสมัคร วันที่ 15 กันยายน 2557 โดยเพื่อนๆ แนบเอกสารเช่น สำเนาพาสปอร์ต สำเนาคะแนน ทรานสคริปต์ CV และจดหมายแนะนำจากทางอาจารย์ ไปกับใบสมัครด้วยครับ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply