University of Sydney ออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาปริญญาโท แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเรียนต่อในทุกๆสาขาวิชา

University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุนเท่านั้น เพื่อเรียนต่อในทุกๆ สาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2557 ครับ

 

sd1

 

สำหรับทุนการศึกษานี้จะมีมูลค่า 6,000 ปอนด์ หรือประมาณ 324,000 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - ไม่ได้ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
 - สามารถเข้าเรียนในภาคเรียนที่กำลังจะเปิดนี้ได้
 - มีผลการเรียนดี
 - มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ

 

sd2

 

ทั้งนี้คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครจากผลการเรียนที่ผ่านมาของผู้สมัครโดยตรง ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply