Postgrad Solutions Ltd มอบทุนการศึกษาเรียนต่อมหาวิทยาลัยใดก็ได้ ในสหราชอาณาจักร

Postgrad Solutions Ltd มอบทุนการศึกษารายย่อยสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ในหลายๆ สาขาวิชาในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะต้องเป็นคอร์สที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2557

 

ทุนการศึกษานี้มีจำนวน 15 ทุนด้วยกัน มูลค่าทุนละ 500 ปอนด์ หรือประมาณ 27,000 บาท เป็นทุนที่มีมูลค่าไม่สูงมาก ซึ่งผู้รับทุนก็ควรมีกำลังทรัพย์พอที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือด้วยนะครับ

 

uk1

 

สาขาวิชาที่เปิดให้รับทุน
- Engineering
- Business
- Computer Science
- IT

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - สามารถสมัครเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้
 - เป็นผู้สมัครจากสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น
 - มีผลการเรียนดี
 - มีทักษะทางภาษาอังกฤษ

 

uk2

 

เพื่อนๆที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารในการสมัครไปที่ enquiries@postgradsolutions.com โดยจะมีกำหนดการณ์ปิดรับสมัครไม่แน่นอน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply