สายการบิน Thai Lion Air ได้เปิดรับสมัครลูกเรือชายหญิง สมัครด่วน!! วันที่ 4 และ 6 มิถุนายนนี้

ข่าวดี! สายการบิน Thai Lion Air ได้เปิดรับสมัครลูกเรือชายหญิง โดยยังมีโอกาสให้สมัคร walk in ได้อีก 2 วัน คือใน วันที่ 4 และ 6 มิถุนายน นี้ครับ

 

ll1

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร Junior Cabin Crew

- เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี สัญชาติไทย สถานะโสด
- ความสูงขั้นต่ำ หญิง 162 เซนติเมตร ชาย 175 เซนติเมตร (น้ำหนักต้องเหมาะสมกับส่วนสูง)
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย
- เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียน หากพูดภาษาที่ 3 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- พ้นภาระทางทหาร
- ผมคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (ภายใน 2 ปี)
- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สายตาดี (สวมใส่คอนแทคเลนส์ได้เท่านั้น)
- บุคลิกภาพดี ที่ทัศนคติที่ดีต่องานด้านบริการ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร Senior Cabin Crew

- เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย สถานะโสด
- ความสูงขั้นต่ำ หญิง 162 เซนติเมตร ชาย 175 เซนติเมตร (น้ำหนักต้องเหมาะสมกับส่วนสูง)
- สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียน หากพูดภาษาที่ 3 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- พ้นภาระทางทหาร
- ผมคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (ภายใน 2 ปี)
- สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สายตาดี (สวมใส่คอนแทคเลนส์ได้เท่านั้น)
- บุคลิกภาพดี ที่ทัศนคติที่ดีต่องานด้านบริการ

 

ll3

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- แบบฟอร์มใบสมัคร
- resume
- transcript ฉบับจริงและสำเนา
- ใบแจ้งผลคะแนน TOEIC ฉบับจริงและสำเนา
- รูปถ่าย 2 นิ้ว และขนาดเต็มตัว
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบรับรองทางทหาร (สำหรับผู้ชาย)

 

สถานที่ทำการรับสมัคร
RECREATION ROOM , 4 th floor, AOT Building , Airports of Thailand Public Company Limited [AOT] , 333 Cherdwutagard Road, Srikan, Don Mueang, Bangkok 10210 ,Thailand.
(ห้องสันทนาการ ชั้น 4, อาคารการท่าอากาศยาน, สนามบินดอนเมือง)

 

ช่วงเวลาการรับสมัคร
วันที่ 4 มินายน เวลา 09:30 – 11:30 น. และ 13:00 – 16:00 น.
วันที่ 6 มินายน เวลา 09:30 – 11:30 น. และ 13:00 – 16:00 น.

 

ll2

 

สำหรับหนุ่มสาวที่ฝันอยากจะทำงานเป็นลูกเรือบนเครื่องบิน โอกาสมาถึงแล้วก็อย่าลืมคว้าไว้นะครับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ lionairthai.com

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply