West Kowloon Cultural District ฮ่องกง มอบทุนการศึกษาวิจัยใน 2 สาขาด้วยกัน

West Kowloon Cultural District จากฮ่องกง มอบทุน  M+/Design Trust International Fellowship สำหรับผู้ที่ต้องการทำวิจัยในด้าน สถาปัตยกรรม และ การดีไซน์

 

ซึ่งการวิจัยจะมี 2 รูปแบบคืองานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (หลังปี 1949) และงานวิจัยร่วมสมัยในศตวรรษที่ 20 ครับ โดยทุนจะครอบคุลมระยะเวลา 3 – 6 เดือน โดยจะออกค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยให้ทั้งหมด

 

wk1

 

สาขาวิชาที่เปิดให้สมัครรับทุน
- Architecture
- Graphic design
- Industrial design
- Urbanism
- Cross-disciplinary developments

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - ไม่จำกัดสัญชาติ
 - สมัครเข้าทำวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด และเกี่ยวข้องกับด้านสถาปัตยกรรมเท่านั้น
 - สามารถขอวีซ่านักศึกษาเพื่อเข้าประเทศฮ่องกงได้ ทั้งทางผู้มอบทุนจะช่วยเหลือในการขอวีซ่า
 - จบการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 - หากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในด้านนี้มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - มีความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

 

wk2

 

เอกสารในการสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อย
- ประวัติส่วนตัวอย่างย่อ (CV)
- จดหมายแนะนำจากอาจารย์ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ
- งานเขียนที่เกี่ยวข้องกับด้านสถาปัตยกรรม หรือผลงานตีพิมพ์ในด้านนี้ ไม่ต่ำกว่า 3 – 5 ชิ้น

 

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถสมัครโดยส่งเอกสารการสมัครไปที่ designfellow@wkcda.hk ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้ และวิธีการสมัครอย่างละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply