LASALLE College of Arts ประเทศสิงคโปร์ มอบทุนในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ในทุกๆสาขา

LASALLE College of Arts ประเทศสิงคโปร์ มอบทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ ประจำปีการศึกษา 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ls1

 

โดยทุนการศึกษานี้จะมีระยะเวลา 1 ปีเต็ม ซึ่งในระดับประกาศนียบัตร จะมีมูลค่า 5,000 SGD หรือประมาณ 1.4 แสนบาท และปริญญาตรี 10,000 SGD หรือประมาณ 2.8 แสนบาทครับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - ไม่จำกัดสัญชาติ
 - สมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ ในภาคเรียนเดือนสิงหาคม 2557 
 - ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น

 

ls2

 

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครได้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 นี้เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply