Bangor University มอบทุนปริญญาเอกที่สหราชอาณาจักร ครอบคลุมค่าเล่าเรียนพร้อมค่าครองชีพรายปี

Bangor University จากสหราชอาณาจักรอีกเช่นเคย มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษานี้ครับ

 

โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมด ไม่พอยังมีค่าครองชีพรายปีให้กับนักศึกษาปีละ 13,500 ปอนด์ หรือประมาณ 730,000 บาทเลยครับ

 

ba1

 

สาขาวิชาที่เปิดให้รับทุน
- Accounting and Finance
- Banking and Finance
- Forecasting
- Human Resources
- Organizational Behaviour
- Strategic Management
- Marketing
- Consumer Behaviour

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้
 - มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดี

 

ba3

 

ผู้สมัครต้องทำการส่ง Statements 2 อย่างแนบไปกับ CV ด้วยก็คือ

1. Statement ไม่เกิน 500 คำ บรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยหรืองานที่ตนเองเคยศึกษามาในอดีต ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ต้องการขอทุน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนในระดับปริญญาโทอย่างย่อของผู้สมัครครับ

2. Statement ไม่เกิน 500 คำเช่นกัน บรรยายถึงเป้าหมายในการทำงานวิจัยของผู้สมัครว่าจะมีผลดีหรือเหมาะสมอย่างไรกับสาขาวิชาที่ขอทุน รวมถึงงานประสบการณ์การทำวิจัยในอดีตของผู้สมัครในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

ba2

 

ทุนนี้มีกำหนดการีณ์ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply