รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนสำหรับการทำวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 3 ทุน ประจำปีการศึกษา 2557

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง แห่งประเทศญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 3 ทุน สำหรับการทำวิจัยในด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรม และป่าไม้ ประจำปีการศึกษา 2557

 

jap3

 

ในส่วนของสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดให้ยังจะรวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล สังคมและเศรษฐศาสตร์อีกด้วยครับ โดยผู้สมัครจะได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยของตนที่ประเทศญี่ปุ่น

 

ทุนนี้จะมอบให้กับผู้สมัครตอนที่ทำวิจัยสำเร็จและนำเสนองานวิจัยของตนเสร็จแล้ว โดยจะได้รับเงินเป็นมูลค่า 5,000 ดอลล่าครับ

 

jap1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - กำลังทำงานวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้อง
 - อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 - เป็นผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนา
 - ไม่ได้กำลังทำงานวิจัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบไปรษณีย์ แต่ทางผู้มอบทุนแนะนำว่าควรส่งในรูปแบบไปรษณีย์จะดีกว่าครับ โดยปิดรับสมัครใน วันที่ 13 มิถุนายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครขอรับทุน

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply