รัฐบาลจีน เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ China Three Gorges University

รัฐบาลสาธารณะรัฐประชาชนจีน เปิดมอบทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท ในด้าน วิศวกรรมศาสตร์ ที่ China Three Gorges University

 

โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนเฉพาะในภาคเรียนที่ 1 ทั้งหมด ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้สมัครต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเองครับ

 

ct1

 

สาขาวิชาที่เปิดให้รับทุน
- Civil Engineering program
- Electrical Engineering
- Automation program

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - ไม่ได้ถือสัญชาติจีน
 - บุคลิกภาพที่ดี มีความมุมานะ และมีผลการเรียนที่ดี
 - อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 - มีผลคะแนนการทดสอบทางภาษาจีน
 - ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น

 

ct2

 

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครได้ทั้งแบบอีเมล์ และไปรษณีย์เลยครับ โดยจะมีกำหนดการณ์ในการเปิดรับสมัครตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน ของทุกๆ ปี รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply