University of Essex สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท

University of Essex จากสหราชอาณาจักร เปิดให้ผู้ที่สนใจ สมัครชิงทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 2 ทุน เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ครับ

 

es2

 

สาขาวิชาที่เปิดให้เข้าสมัครจะเป็นสาขาวิชาด้านศิลปะ โดยจะเน้นไปที่  Latin American art history แต่ละทุนมีมูลค่า 2,500 ปอนด์ หรือประมาณ 135,000 บาท ซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะปีแรกที่ผู้สมัครเข้าศึกษาเท่านั้นครับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิยาลัยได้ก่อน
 - สมัครเข้าเรียนแบบ Full time
 - ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนอื่นๆ

 

es1

 

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจ สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้เลยนะครับ โดยส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ wgill@essex.ac.uk ภายใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีการสมัครขอรับทุนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply