Chatham University ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

Chatham University มหาวิทยาลัยอเมริกาชื่อดังจากเมือง Pittsburgh รัฐเพลซิลวาเนีย เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิง สมัครชิงทุนการศึกษา เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558

 

chat2

 

ทุนการศึกษานี้มีมูลค่า 7,000 – 16,000 เหรียญ หรือประมาณ 220,000 บาท – 512,000 บาทต่อปี ซึ่งจะมอบจนจบการศึกษาเลยครับ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดรับสมัครได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - เพศหญิง
 - จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระบบการศึกษานานาชาติ 12 ปี
- สมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาแบบ Full time

 - มีคะแนน TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 
 - มีผลสอบ pre-Grade 1 on the STEP-EIKEN หรือ SAT I

 

chat1

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- Admissions Essay
- ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดฉบับจริงหรือฉบับที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล แปลเป็นภาษาอังกฤษ
- ผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ
- ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, STEP, SAT หรือ ACT (Chatham code: 2081)
- Letter of Recommendation 1 ฉบับ
- สำเนาพาสปอร์ต
- Immigration Documents ในกรณีเป็นผู้ที่พักอาศัยในสหรัฐอเมริกา
- Statement

 

chat3

 

สามารถทำการสมัครได้จนถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 โดยสามารถทำการกรอกใบสมัครได้ที่นี่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุนนี้ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply