รัฐบาลจีนมอบทุนเต็มจำนวน เรียนต่อทุกระดับ ทุกสาขา ที่ Nanchang Hangkong University

รัฐบาลมณฑลเจียงซี เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สมัครชิงทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก และสำหรับผู้ที่ต้องการทำวิจัยระยะเวลามากกว่าครึ่งปี ในประเทศจีนครับ

 

nan1

 

โดยทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด รวมไปถึงค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าประกันสุขภาพครับ ซึ่งมูลค่าของทุนจะแตกต่างกันไปในแต่ละระดับครับ

 

ทุนการศึกษานี้จะรองรับทุนในทุกๆสาขาวิชาที่เปิดสอนโดย Nanchang Hangkong University สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียด

 

nan2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - มีผลการเรียนดี
 - ไม่ได้เป็นนักศึกษาปัจจุบัน กับทางมหาวิทยาลัย
 - ผ่านการทดสอบขั้นพื้นฐาน กับทางมหาวิทยาลัยได้
 - สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่กำหนด และสาขาวิชาที่เปิดสอนเท่านั้น

 

เอกสารที่ต้องส่ง (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 - สำเนาพาสปอร์ต
 - สำเนาใบตรวจสุขภาพ
 - แผนการศึกษาของผู้สมัคร
 - สำเนาผลการเรียนที่ผ่านมาของผู้สมัคร

 

nan3

 

เพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครได้จนถึง วันที่ 20 กันยายน 2557 สามารถดูรายละเอียเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนี้ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply