Utrecht University เปิดให้นักเรียนต่างชาติสมัครชิงทุนปริญญาตรีและโท เรียนต่อประเทศเนเธอร์แลนด์

สำหรับช่วงนี้ก็มีแต่ทุนจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามานะครับ สำหรับทุนการศึกษานี้ Utrecht University ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวต่างชาติจำนวน 55 ทุน เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  ประจำปีการศึกษา 2557 ครับ

 

uuu1

 

โดยแต่ละทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด รวมทั้งมีค่าครองชีพให้ปีละ 10,000 ยูโร หรือประมาณ 450,000 บาทเลยครับ ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดให้รับทุน มีดังนี้ครับ

 

ระดับปริญญาตรี
- Economics and Business Economics
- Liberal Arts & Sciences at University College Utrecht

 

uuu3

 

ระดับปริญญาโท
- Graduate School of Geosciences
- Graduate School of Humanities
- Graduate School of Law, Economics and Governance
- Graduate School of Life Sciences
- Graduate School of Natural Sciences
- Graduate School of Social and Behavioral Sciences

 

คุณสมบัติของผุ้สมัครรับทุน
 - ไม่ได้ถือสัญชาติเนเธอร์แลนด์
 - ไม่ได้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากประเทศเนเธอร์แลนด์
 - สมัครเข้าเรียนและได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียน ก่อนขอสมัครทุน
 - สามารถขอวีซ่าเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ได้

 

uuu2

 

สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้ ภายในวันที่ 1 เมษายน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply