The Joint Japan World Bank มอบทุนปริญญาโท แก่ประเทศที่กำลังพัฒนา

The Joint Japan World Bank ประเทศญีปุ่น มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงประเทศไทยครับ เป็นทุนในระดับปริญญาโท ในหลากหลายสาขาวิชาครับ

 

ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าเดินทางบางส่วน และค่าเล่าเรียนทั้งหมด รวมไปถึงค่าครองชีพระหว่างรับทุนครับ เพื่อนๆที่สนใจ สามารถดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ทางผู้มอบทุนกำหนดได้ที่ รายชื่อมหาวิทยาลัย

 

jap3

 

สาขาวิชาที่รองรับทุน
- Economics
- Public Policy
- Sustainable Development
- Agricultural and Rural Development
- Urban and Regional Planning
- Infrastructure and Health
- Population
- Education

 

jap2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - เป็นผู้สมัครจากประเทศที่กำลังพัฒนา
 - ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรผู้มอบทุน
 - สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี ก่อนปี 2554
 - สามารถสมัครเข้าเรียน หรือกำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่กำหนด ในระดับปริญญาโท และสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น
 - มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีใบรับรองแพทย์

 

jap1

 

เพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ครับ ดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ ขั้นตอนการสมัคร สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply