The Asian Development Bank มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก เรียนต่อทั่วโลก

The Asian Development Bank ร่วมมือกับ รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกจำนวน 300 ทุน โดยสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในเอเชีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งทุนนี้จะเป็นทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างครับ รายชื่อมหาวิทยาลัย

 

abd1

 

สาขาที่เปิดให้สมัครรับทุน
- ด้านเศรษฐศาสตร์
- การจัดการ
- สุขภาพ
- ศึกษาศาสตร์
- เกษตรศาสตร์
- สิ่งแวดล้อม
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครับ

 

abd2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - อายุระหว่าง 35 – 45 ปี
 - ไม่ได้กำลังศึกษาอยู่

 - สมัครเข้าเรียนในระดับ สาขาวิชาที่กำหนด และได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนก่อน
 - มีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างน้อย 2 ปี
 - มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 - ต้องกลับไปบ้านเกิดของตนเองทันที เมื่อสำเร็จการศึกษา
 - ไม่ได้มีตำแหน่งในระดับสูง ขององค์กรที่ตนเองกำลังทำงานอยู่
 - ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานของสถาบัน หรือองค์การทางการศึกษา
 - ผู้สมัครที่ทำงานอยู่ภายนอกประเทศของตน จะไม่ได้รับการพิจารณาให้รับทุน

 

abd3

 

ผู้สนใจสามารถสมัครรับทุนได้เลยครับ โดยทุนนี้จะมีกำหนดการณ์ปิดรับสมัครแตกต่างกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply