Leiden University เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สมัครเรียนต่อปริญญาโทที่เนเธอร์แลนด์

Leiden University จากประเทศเนเธอร์แลนด์อีกเช่นเคย เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจ สมัครชิงทุนเรียนต่อปริญญาโท ในทุกๆ สาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดทำการสอน ประจำภาคการเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ปีหน้าเลยครับ

 

ทุนการศึกษานี้จะมีเข้ามาทุก ๆ ปีครับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมละสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

lai1

 

ระดับ Platinum ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด รวมทั้งมีค่าครองชีพ
ระดับ Gold ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด
ระดับ Silver ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 75 เปอร์เซ็นต์
ระดับ Bronze ครอบคลุมค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง
ระดับ Ivory ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 25 เปอร์เซ็นต์

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - ไม่ได้ถือสัญชาติในกลุ่มสหภาพยุโรป
 - สามารถรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับดีมากในระหว่างที่รับทุน
 - เป็นนักศึกษาใหม่เท่านั้น
 - จบจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาที่ตนต้องการเข้าเรียน

 

lai2

 

กำหนดการณ์ปิดรับสมัครจะมีอยู่ 2 ช่วงคือ วันที่ 1 ตุลาคม และ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุก ๆ ปี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการสมัครขอรับทุนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply