รัฐบาลมาเลเซีย มอบทุนในระดับบัณฑิตศึกษา เลือกเรียนมหาวิทยาลัยแห่งไหนก็ได้

ช่วงนี้มีทุนรัฐบาลมาเยอะเหลือเกินครับ คราวนี้เป็นคิวของ รัฐบาลประเทศมาเลเซีย ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนการศึกษาสำหรับการทำวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ครับ

 

ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนในสถาบันของรัฐบาล หรือเอกชนก็ได้ โดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุก ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน รวมไปถึงค่าใช่จ่ายต่างๆครับ

 

mal1

  

สาขาวิชาที่รองรับทุน
- วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
- เกษตรศาสตร์ และประมง
- เศรษฐศาสตร์ และการเงินอิสลาม
- ข้อมูลสารสนเทศ และการติดต่อสื่อสาร
- เทคโนโลยีชีววิทยา
- ความปลอดภัยในด้านอาหาร
- สิ่งแวดล้อมศึกษา
- สุขภาพ

 

mal2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
- อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับเรียนต่อปริญญาโท และเอก
- อายุไม่เกิน 45 ปี สำหรับเรียนต่อระดับหลังปริญญาเอก
- มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.5 สำหรับขอทุนเรียนต่อปริญญาโท และเอก
- ผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับหลังปริญญาเอก ต้องมีชื่อเสียงเชิงวิชาการที่ดี มีผลงานวิจัย และสิ่งตีพิมพ์
- มีผลการทดสอบทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   - IELTS มากกว่า 6.5
   - TOEFL มากกว่า 580 ถ้า Computer Based มากกว่า 230 หรือ iBT มากกว่า 92
- มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีใบตรวจสุขภาพ
- ส่งข้อเสนองานวิจัย ในสาขาวิชาที่ตนเคยจบการศึกษามา
- สมัครเข้าเรียนในสถาบันภายในประเทศมาเลเซีย และได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนก่อน

 

mal3

 

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารุสมัครได้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557 ต้องรีบกันหน่อยแล้วละครับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply