Intouch มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร

บริษัท Intouch เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป สอบคัดเลือกเข้าทำงานพร้อมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศ ในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสาร ที่สถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดลำดับสูงสุด หรือเทียบเท่า US Top 20 เลยทีเดียวครับ

 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท และได้รับการฝึกฝนปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นเวลา 1 ปี  โดยคณะกรรมการจะใช้ผลประเมินการปฏิบัติการในระยะเวลาดังกล่าวในการอนุมัติทุน เพื่อเรียนต่อในปีถัดไปครับ

 

int1

 

สาขาวิชาด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสาร เช่น
 - Telecommunication Engineering
 - Computer Engineering
 - Information Technology Engineering
 - Information Technology Management

 

int3

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - ถือสัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยเกียรตินิยม
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่า TOEFL-iBT ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป

 

int2

 

การคัดเลือก จะมี 2 รอบคือ 1. ทดสอบ และสัมภาษณ์เบื้องต้น 2. สัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ โดยจะอยู่ในช่วง 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2557 จะมีการแจ้งผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 ผ่านทาง email ครับ

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งไปที่ hr-intouch@intouchcompany.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 ครับ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply