สำนักงาน ก.พ. มอบทุนเรียนต่อปริญญาเอกที่ Nanyang Technology University

Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ เปิดให้สมัครชิงทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 5 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยโดยตรงเลยครับ โดยผู้สนับสนุนทุนจะออกค่าใช้จ่ายต่างๆให้ทั้งหมดครับ

 

ny1

 

สาขาที่สามารถสมัครรับทุน

- Robotics & Intelligent System
Additive Manufacturing
- Clean Energy & Fuel Cell
- MEMS & Microfluidic
- Sports Science & Engineering
-  Naval Architecture, Marine & Offshore Engineering
- Human Factors Engineering & Human-Machine Interface
- Smart Materials & Nanotechnology
- Optics & Laser Engineering
- Aerospace Engineering & Air Traffic Management
- Biomechanics & Rehabilitation Engineering
- Bone and Tissue Engineering

ny2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
- ถือสัญชาติไทย
- จบปริญญาตรี หรือ โท ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
- มีผลคะแนนสอบ GRE ไม่น้อยกว่า 1200/3.5

 

ny3

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้จนถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2014 โดยดาวน์โหลดเอกสารแนบด้านล่าง เพื่อศึกษารายละเอียดและวิธีการสมัครครับ

ประกาศรับสมัครและเอกสารแนบ 1-2
ใบสมัครคัดเลือก
แบบฟอร์มขออนุญาต สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply