สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานทุนผ่าน สำนักงาน ก.พ. เรียนต่อ Xian Jiao Tong University

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนการศึกษาผ่านทาง สำนักงาน ก.พ. จำนวน 3 ทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ Xian Jiao Tong University  ประเทศจีนครับ

 

xj1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
- ถือสัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.00 หรือ 3.50 (ดูในรายละเอียดเพิ่มเติม)
- ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศจีน
- ไม่ได้อยู่ระหว่างรับทุนอื่นๆ

 

xj2

 

เพื่อนๆที่สนใจสมัครรับทุน สามารถสมัครได้ถึงภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2014 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดด้านล่างนี้เผื่อศึกษารายละเอียดต่างๆ รวมไปถึงวิธีการสมัครครับ
ประกาศรับสมัครและเอกสารแนบ 1-2
ใบสมัครคัดเลือก
แบบฟอร์มขออนุญาต (เฉพาะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply