University of Birmingham มอบทุนปริญญาโทเรียนต่ออังกฤษ

University of Birmingham จากประเทศอังกฤษ เปิดรับสมัครเพื่อชิงทุนการศึกษา International Business Scholarships เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ โดยมีมูลค่าทุนคือ 10,000 ปอนด์ ครับ

 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน และจำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ที่ รายละเอียดหลักสูตรที่ให้ทุน ครับ

 

ub1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- แสดงผลการเรียนดีเยี่ยม และผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
- แสดงให้สถาบันเห็นว่าเหมาะกับการเป็นผู้นำด้านธุรกิจในอนาคต
- ระบุแรงจูงใจในการเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจ

 

โดยทางคณะกรรมการจะพิจารณาจากผลการเรียน ประสบการณ์ของผู้สมัคร รวมถึงโอกาสในอนาคตครับ

 

ub3

 

เพื่อนๆที่สนใจสามารถสมัครได้ทางอีเมล์ จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2014 โดยติดต่อไปได้ทางอีเมล์ dr@contacts.bham.ac.uk สามารถอ่านรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ birmingham.ac.uk ครับ

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply