โครงการทุน TaiwanICDF ให้ทุนเรียนปริญญาโท-เอก ที่ไต้หวัน พร้อมออกค่าใช้จ่ายทุกอย่าง

โครงการ TaiwanICDF ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งทุนนี้เป็นทุนที่มอบให้ติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งก็เป็นเวลา 15 ปีแล้วละครับ

 

tai1

 

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าเรียนต่อได้ในหลายหลักสูตร ที่เปิดสอนในหลายๆมหาวิทยาลัยครับ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อดูรายละเอียดได้ครับ

 

ผู้ที่ได้รับทุน จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอก พร้อมค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมถึงประกันสุขภาพ ให้เต็มๆกันไปเลย

 

tai2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
- มีผลการเรียนที่ผ่านมาในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- มีความตั้งใจที่จะเรียนต่อจนจบการศึกษา
- ตั้งใจจะนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศบ้านเกิดของตน

 

tai3

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการสมัคร
- ใบสมัคร
- สำเนา Passport
- สำเนาเอกสารทางการศึกษา
- ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS
- จดหมายแนะนำจากอาจารย์ จำนวน 2 ฉบับ
- รายงานสุขภาพ

 

เพื่อนๆที่สนใจทุนการศึกษานี้ สามารถสมัครได้จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2014 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TaiwanICDF ครับ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply