ครูไทยได้รับความเชื่อมั่น 7.8 เต็ม 10 พร้อมกับบอกข้อดี-ข้อเสีย ของครูไทย

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลคะแนน ความเชื่อมั่นครูไทย ประจำปี 2556 ออกมา โดยการสำรวจประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 8,042 คน เพื่อวิเคราะห์ความเห็นคนทั่วไปต่อครู

โดยผลคะแนนออกมาได้ 7.8 จาก 10 คะแนน ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ออกไปในทางบวก โดยได้สรุปข้อดีและข้อเสียต่างๆของครูไทยออกมาได้ดังนี้….

 

thai-teacher

 

ข้อดีของครูไทย
- หาความรู้ใหม่ๆ และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้ดีขึ้น
- เป็นที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดของเด็กนักเรียน
- มีความเป็นครู ตั้งใจถ่ายทอดความรู้และอบรมสั่งสอนเด็ก
- ขยัน อดทน ทุ่มเท และเสียสละ
- บุคลิกภาพดี ทั้งการแต่งกาย การวางตัว การพูดจา

 

thai-teacher2

 

ข้อด้อยของครูไทย
- ยังคงใช้วิธีสอนเดิมๆ เช่นการท่องจำมากเกินไป
- ไม่มีเวลาสอนเต็มที่ เพราะหลายคนทำผลงาน สอนพิเศษ หรืองานอื่นๆ
- ดูเคร่งครัดและเจ้าระเบียบจนเกินไป
- ขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
- มีภาระหนี้สิ้นที่ต้องดูแลมากจนเกินไป

 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยบางส่วนมองภาพลักษณ์ของครูไทย ซึ่งสามารถสะท้อนให้เราเห็นหลายๆด้าน และน่าจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับการศึกษาของชาติเราเลยล่ะครับ….

ที่มา: thairath, ภาพจากเน็ต

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply