University of Portsmouth มอบทุนปริญญาโท เรียนต่อบริหารธุรกิจ ที่อังกฤษ

University of Portsmouth เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อประเทศอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Business Administration) ครับ

โดยทุนการศึกษานี้จะแบ่งเป็นหลายระดับด้วยกันตามมูลค่าของทุน ซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น โดยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้ที่ได้รับทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองครับ

 

up2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - ไม่จำกัดสัญชาติ
 - ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนอื่น
 - สมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ก่อน
 - มีผลการเรียนดี
 - มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดี

 

up3

 

โดยทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครจากผลการเรียนรวมถึงประสบการณ์ของผู้สมัคร ผู้ที่สนใจสามารถทำการสมัครได้ทั้งแบบไปรษณีย์และแบบออนไลน์ครับ โดยจะเปิดรับสมัคร 2 ช่วงก็คือภายใน 13 ธันวาคม 2556 และ 11 กรกฏาคม 2557 ครับ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครรับทุนการศึกษาได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครขอรับทุน

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply