University of Nottingham ประเทศอังกฤษ มอบทุนปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาตร์

University of Nottingham ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนจำนวน 20 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาด้าน Engineering กับทางมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2557 นี้ครับ

โดยการศึกษาจำนวน 10 ทุนใน 20 ทุนนี้ จะเป็นทุนที่จะมอบค่าครองชีพให้กับนักศึกษาด้วยครับ

 

University-of-Nottingham

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - ไม่ได้ถือสัญชาติในสหราชอาณาจักร
 - ได้รับจดหมายตอบรับการเข้าเรียนจากทางมหาวทิยาลัย ในสาขาวิชาและระดับที่กำหนดก่อน

ทางผู้มอบทุนจะทำการคัดเลือกผู้สมัครจากผลการเรียนของผู้สมัคร รวมไปถึงความมุ่งมั่นและความสนใจในด้านวิศวกรรมศาสตร์ครับ ผู้ที่สนใจสามารถทำการสมัครแบบออนไลน์ได้ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ครับ

รายละเอียดเพื่มเติมที่น่าสนใจและวิธีการสมัครแบบละเอียด

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply