University of Bristol มอบทุนปริญญาเอก สาขาวิชาด้านสังคมและรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

University of Bristol ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวนหลายทุนด้วยกัน เพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชา Sociology และ Politics ปีการศึกษา 2557 โดยทุนจะเป็นทั้งแบบเต็มจำนวนและครึ่งจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเป็นรายปี เป็นระยะเวลา 3 ปีเต็มครับ

 

bis1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - เป็นนักศึกษาใหม่
 - ไม่จำกัดสัญชาติ
 - สมัครเข้าเรียนแบบ full time
 - สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่กำหนด
 - มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ

 

bis2

 

ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครจากศักยภาพในการทำวิจัยของผู้สมัครเองครับ ผู้ที่สนใจสามารถทำการสมัครรับทุนได้แบบออนไลน์ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ครับ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครรับทุนการศึกษานี้ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply