สมัครรับทุน Technology Grants เรียนต่อออสเตรียในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก

Technology Grants เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ที่จัดสรรโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด สนง. คณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ปี 2557 ครับ

 

Technology-Grants-austria-scholarship2

 

ทุนการศึกษานี้ จะแบ่งเป็น 3 แบบคือ ทุนปริญญาเอก ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก และทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกครับ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับ

 

ส่วนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา สามารถสมัครผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด ทั้งนี้เพื่อทีสถาบันต้นสังกัดจะได้ทำหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครและส่งเอกสารผู้สมัครในนามของสถาบันมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

Technology-Grants-austria-scholarship

 

เอกสารประกอบการรับทุน
 - หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ สำหรับในส่วนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
 - ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
 - หนังสือตอบรับการเข้าเรียน จากสถาบันในประเทศออสเตรีย
 - จดหมายแนะนำผู้สมัครจากอาจารย์
 - สำเนาแสดงผลการเรียน ระดับ อุดมศึกษา
 - สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ของทุหระดับ
 - มีคะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.5

 

โดยทางสำนักงานจะปิดการรับทุนการศึกษานี้ ในวันที่ 31 มกราคม 2557 ครับ

 

au3

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Tel: 0 2610 5463
E-mail: knbhorn@mua.go.th
website: เวปไซต์หลัก .th หัวข้อ “Announcements”

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
ปริญญาเอก 
ทุนวิจัยหลัง 
ทุนวิจยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก 
แบบฟอร์มการสมัครรับทุน

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply