รามคำแห่ง สาขาวิทยบริการต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อคนไทยในต่างแดน

ลงข่าวของคนไทยที่อยากจะเรียนต่างประเทศเยอะแล้ว วันนี้มาดูข่าวสำหรับคนไทยในต่างประเทศบ้างนะครับ ทาง มหาวิทยาลัยรามคำแห่ง สาขาวิทยบริการต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับคนไทยในต่างแดนที่อยากจะเรียน

 

ru

 

โดยเปิดรับสาขาวิชาต่างๆดังนี้
-หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
-หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ)
-หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (เอกภาษาไทย)

 

กำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2557

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 0-2310-8196-7  E-mail : oasc@ru.ac.th หรือเข้าไปในเว็บไซต์ http://joomlas.ru.ac.th/oasc/ ได้เลยนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...