Stanford University มอบทุนวิจัย – อบรม ในสาขาJournalism

Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาสำหรับทำการวิจัย – อบรม เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ Journalism หรือ วารสารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 นี้

 

โดยทุนการศึกษานี้จะเป็นทุนที่มีประจำทุกๆปีครับ จำนวนปีละ 20 ทุน แต่ละทุนจะครอบคลุมระยะเวลา 10 เดือน โดยทุนจะเปิดโอกาสในนักศึกษาโดยจำจำกัดสัญชาติเลยครับ

 

SU1

 

มูลค่าของทุนการศึกษา
 - ค่าครองชีพ 65,000 USD 
 - ค่าเล่าเรียนทั้งหมด
 - ค่าที่พักอาศัย 1 ปี
    - 3,000 USD  สำหรับผู้สมัครที่มาคนเดียว
    - 10,000 USD  สำหรับผู้สมัครที่มีบุตร 1 คน
    - 13,000 USD  สำหรับผู้มีบุตร 2 คนขึ้นไป

 

SU2

 

 - ค่าเลี้ยงดูบุตร
    - 12,000 USD  สำหรับผู้มีบุตรอายุไม่เกิน 5 ปี
    - 9,000 USD เป็นรายคนไป สำหรับผู้ที่มีบุตรคนที่ 2 ขึ้นไปที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี
    - 6,000 USD  สำหรับผู้มีบุตรอายุตั้งแต่ 5 – 17 ปี
 - ค่าประกันสุขภาพ 
 - ค่าเดินทาง (ขึ้นอยู่กับขนาดของครอบครัว)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - ไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญาบัตร
 - เป็นผู้ที่ทำงานด้านนักข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์แบบเต็มเวลา หรือทำงานในสายงานด้านนี้
มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 7

 

SU3

 

สำหรับผู้ที่คุณสมบัติผ่านและสนใจ สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้ และวิธีการสมัครได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply