อายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนเรียนดีในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กว่า 90 ทุน

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สมัครรับทุนการศึกษาจำนวน 90 ทุนด้วยกันครับ

 

โดยในระดับอาชีวะศึกษา จะเป็นทุนการศึกษารายละ 15,000 บาทจำนวน 40 ทุน ส่วนอุดมศึกษาจะมอบเป็นรายปี ปีละ 25,000 บาท จำนวน 50 ทุนครับ

 

SCS3

 

สาขาเปิดให้รับสมัครทุน
 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.)
    - เกษตรกรรม
    - อุตสาหกรรม
    – เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    - คหกรรมและอุตสาหกรรมการโรงแรม
    - พาณิชยกรรม

 

SCS2

 

 - ระดับอุดมศึกษา
    – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    - อุตสาหกรรมการเกษตร
    - เทคโนโลยีการเกษตร
    - เทคโนโลยีสารสนเทศ
    - คหกรรมศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ
    - โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
    - สาธารณสุขศาสตร์
    - ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    - จิตวิทยา
    - วิศวกรรมศาสตร์
    - พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    - บริหารธุรกิจ
    - วิทยาการจัดการ

 

SCS1

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับทุนการศึกษานี้ได้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อผู้มอบทุนได้ที่ เวปไซต์หลัก  หรือติดต่อได้โดยตรงที่ คณะ ภาควิชา หรือกองกิจการนักศึกษา ที่ผู้สนใจกำลังศึกษาอยู่เลยครับ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply