Victoria University of Wellington มอบทุนปริญญาตรี เรียนต่อนิวซีแลนด์

Victoria University of Wellington มอบทุนปริญญาตรีเต็มจำนวน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในปีการศึกษา 2557 ที่กำลังจะถึงนี้ครับ

โดยทุนนี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน โดยจะได้รับทุนในภาคเรียนที่ 2 จาก 3 ภาคเรียน เพราะคณะกรรมการจะดูผลการเรียนภารเรียนแรกก่อน ซึ่งถ้าหากสอบตก จะหมดสิทธิ์รับทุนทันทีนะครับ

 

VUW1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
- ถือสัญชาติอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน

- อายุไม่เกิน 22 ปี

- จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยผลการเรียนอย่างน้อย 3.2

- มีผลสอบ TOEFL 550 หรือ TOEFL iBT 6.9 หรือ IELTS 6.0 (โดยไม่มีส่วนใดได้ต่ำกว่า 5.5)

อย่างไรก็ตามหากผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ จะต้องให้โรงเรียนทำเอกสารคาดคะเนเกรดเฉลี่ยที่คาดว่าจะได้ครับเมื่อจบปีการศึกษาให้แทนครับ

 

VUW2

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร
- ใบสมัคร 

- ผลการเรียน ม.6 หรือ ปี 1 หรือจดหมายคาดคะเนเกรดจากโรงเรียน

- จดหมายแนะนำผู้สมัครจากอาจารย์ อย่างน้อย 2 ฉบับ

- ผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

- หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ

 

VUW3

 

เพื่อน ๆ ที่สนใจ สามารถทำการสมัครทุนการศึกษานี้ได้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นี้ครับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ มหาวิทยาลัยและรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา 

รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply