KAIST ใจดีมอบทุนปริญญาตรี เรียนต่อเกาหลีใต้ ปีการศึกษา 2557

Korea Advanced Institute of Science and Technology หรือ KAIST เปิดโอกาศให้นักศึกษาต่างชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ครับ

โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดครับ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ 200,000-350,000 วอนครับ

สำหรับเพื่อนๆที่ไม่เก่ง หรือไม่ได้ภาษาเกาหลีไม่ต้องกลัวครับ เพราะว่ามหาวิทยาลัยผู้มอบทุนนี้เป็นสถาบันที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นหลักครับ

 

KS1

 

สาขาวิชาที่เปิดสอน
 - Physics
 - Mathematical Sciences
 - Chemistry
 - Biological Sciences
 - Bio & Brain engineering
 - Mechanical Engineering
 - Aerospace Engineering
 - Civil & Environmental Engineering
 - Chemical & Biomolecular Engineering
 - Materials Science & Engineering
 - Nuclear & Quantum Engineering
 - Electrical Engineering
 - Computer Science
 - Industrial & Systems Engineering
 - Industrial Design

 

KS2

 

เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการสมัคร
 - สมัครออนไลน์ ที่นี่  (เลือก KAIST Scholarship ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย 80 USD โดยจ่ายผ่านบัตรเครดิต และปริ้นท์ใบสมัครออกมาด้วย)
 - Statement แสดงสถานะทางการเงิน
 - จดหมายแนะนำ 1 ฉบับ
 - สำเนา Transcript
 - สำเนาผลสอบต่าง ๆ  เช่น SAT หรือ A-Level และเอกสารรับรองการจบการศึกษา(หรือคาดว่าจะจบ)
 - สำเนาผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ TOEFP iBT ขั้นต่ำ 80 คะแนน หรือ IELTS ขั้นต่ำ 5.5 คะแนน หรือ TOEIC ขั้นต่ำ 750 คะแนน
 - สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชน
 - แฟ้มสะสมผลงานที่เคยได้รับรางวัล 5 ชิ้นขึ้นไป (ถ้ามี)

 

KS3

 

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจ ทาง KAIST จะเปิดรับสมัคร2รอบด้วยกันครับ ซึ่งผู้สมัครจำเป็นที่จะต้องจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2557 จึงจะสมัครได้ครับ

- รอบแรก  เปิดรับสมัคร 2-27 ธันวาคม 2013 (ส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังมหาวิทยาลัยภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2014)
- รอบสอง เปิดรับสมัคร 30 ธันวาคม 2013 – 18 เมษายน 2014 (ส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังมหาวิทยาลัยภายใน 30 พฤษภาคม 2014)

 

KS4

 

ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดการเรียนการสอนภายในวันที่ 1 กันยายน 2557 ครับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  รายละเอียดเพิ่มเติม  และวิธีการสมัครที่ วิธีการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ creative.adm@kaist.ac.kr

ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่
ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ Office of Admissions, KAIST 
Rm #508, 5F, Creative Learning Bld. (E11) 
291 Daehak-ro , Yuseong-gu, Daejeon 305-701 Republic of Korea

Tel: (+82-42) 350-2352
Fax : (+82-42) 350-2930

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply