โครงการทุน Erasmus Mundus เลือกเรียนต่อปริญญาโทใน 5 ประเทศชั้นนำ

European Commission มอบทุนการศึกษาที่มีชื่อว่า Erasmus Mundus ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเรียนต่อในสาขาวิชา Neuroscience ระดับปริญญาโท โดยสามารถเลือกเรียนได้ถึง 5 มหาวิทยาลัยจาก 5 ประเทศดังนี้ครับ

 

EM1

 

 - Universitätsmedizin Berlin (German)
 - Bordeaux Segalen University (France)
 - The University of Coimbra (Portugal)
 - Laval University (Canada)
 - VU University Amsterdam (Netherlands)

โดยทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลานานสุดถึง 2 ปีเต็มครับ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ Category A และ B ครับ ซึ่งมูลค่าของทุนนั้นจะแตกต่างกันครับ

 

EM2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - ไม่เคยได้รับทุน Erasmus มาก่อน
 - สมัครเข้าเรียนแบบ full time เท่านั้น
 - ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนอื่น ๆ อยู่
 - มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษ

 

EM3

 

สำหรับเพื่อนที่สนใจสามารถสมัครได้แบบออนไลน์ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ราว ๆ ปลายเดือนมกราคม โดยจะได้รับการแจ้งทางอีเมล์ครับ

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply