American University มอบทุนปริญญาตรี เรียนต่อสหรัฐอเมริกา

American University มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในทุกๆ สาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในปีการศึกษา 2557 ครับ

 

AU1

 

โดยทุนการศึกษานี้ มีมูลค่าราว ๆ 4,000 เหรียญซึ่งครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ และค่าวีซ่า ผู้สมัครต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเองครับ

 

AU2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย
 - ไม่ได้เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.80 
 - มีคะแนน TOEFL iBT 95 หรือ IELTS 7.0 หรือ paper-based TOEFL 600
- ผ่านการขอวีซ่าประเภท J1 หรือ F1 แล้ว

โดยผู้สมัครจะได้รับการสัมภาษณ์ในภายหลังผ่าน Skype ครับ

 

AU3

 

เพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถสมัครได้แบบออนไลน์เลยนะครับ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 เท่านั้นครับ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการสมัครได้ที่ รายละเอียดเกี่ยวกับทุนและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply