รัฐบาลรัสเซีย มอบทุนรัฐบาลรัสเซียประจำปี 2556 เรียนฟรีปริญญาตรี-โท-เอก

รัฐบาลรัสเซีย ประกาศมอบทุนรัฐบาลรัสเซียประจำปี 2556 ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาจากประเทศไทย เพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 30 ทุนการศึกษา

 

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดให้ทุน จะประกอบไปด้วย
- สาขาวิชาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
- สาขาวิชาระดับปริญญาเอก

 

russia-scholarship

 

มูลค่าของทุนที่จะได้รับ
- ทางรัฐบาลรัสเซียจะออกค่าเล่าเรียนให้ฟรี
- นักศึกษาทุนปริญญาตรีและปริญญาโท รับเงินเดือนช่วยเหลือเดือนละ 800 บาท
- นักศึกษาทุนปริญญาเอก รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,800 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุนการศึกษา ต้องผ่านคุณสมบัติดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 25 ปีสำหรับทุนปริญญาตรี และไม่เกิน 35 ปีสำหรับทุนปริญญาโทและเอก
- มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.50
- มีความรู้ภาษารัสเซียหรือภาษาอังกฤษในระดับดี

 

russia-scholarship2

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครรับทุนรัฐบาลรัสเซีย
- ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซีย (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
- ใบแสดงผลการศึกษา และผลการเรียน
- ใบรับรองแพทย์ ใบปลอดเชื้อเอดส์ (รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข)
- เอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง ใบสูติบัตร
- รูปถ่าย 4×6 ซม. จำนวน 8 รูป
- สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก ต้องส่งผลงานทางวิชาการ และบทความการศึกษาในอนาคต เป็นภาษารัสเซีย ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ

*** เอกสารทุกอย่างจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษให้กระทรวงการต่างประเทศรับรอง ส่วนภาษารัสเซีย ให้สถานฑูตรัสเซียรับรอง

 

russia-scholarship3

 

หมดเขตรับสมัครทุนนี้ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ใครที่สนใจก็รีบสมัครกันด่วน ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสถานฑูตรัสเซีย หรือดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดทุน  เพื่อไปศึกษาได้เลยจ้า ^^

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply