วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับตรงรอบใหม่ สนใจสมัครกันได้เลย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University International College เปิดรับตรงรอบใหม่แล้วในวันที่ 24 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2556

 

mahidol

 

โดยสาขาที่เปิดรับระดับปริญญา มีหลักสูตรต่างๆดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(B.A.)
- การออกแบบนิเทศศิลป์
- กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (มี 3 สาขาวิชา ได้แก่ การผลิตสื่อภาพยนตร์ การผลิตสื่อโทรทัศน์ และการผลิตแอนิเมชัน)

- สังคมศาสตร์ (มี 2 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาระหว่างประเทศ และ เอเชียอาคเนย์ศึกษา)

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(B.B.A.)
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- การเงิน
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- ระบบสารสนเทศ
- การตลาด
- การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

 

mahidol2

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(B.Sc.)
- คณิตศาสตร์ประยุกต์
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- เคมี
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- ฟิสิกส์

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(B.Eng.)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

mahidol3

 

ใครที่สนใจจะสมัครเรียน สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ช่องทางต่างๆดังนี้
เว็บไซต์ http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=258
โทร 02-441-5090 ต่อ 1327, 1124, 1245
อีเมล์: icdad@mahidol.ac.th
Facebook: http://www.facebook.com/mahidol.inter

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply