ม.กรุงเทพ รับสมัครทุนปริญญาโท-เอก เรียนต่อต่างแดนฟรีๆ รวมกว่า 32 ทุน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกาศมอบทุนให้บุคคลทั่วไป เรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาโทควบปริญญาเอกในต่างประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 32 ทุนการศึกษา

 

bangkok-university

 

ทุนที่มอบให้จะแบ่งออกเป็นในคณะต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

- คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 5 ทุน
- คณะบัญชี จำนวน 2 ทุน
- คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 4 ทุน
- คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 5 ทุน
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 5 ทุน
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ทุน
- คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 2 ทุน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ทุน
- คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
- คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารจัดการ จำนวน 2 ทุน
- วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 ทุน

สามารถดูรายละเอียดสาขาทั้งหมดที่เปิดให้ทุนการศึกษาได้ที่ เอกสารรายละเอียดทุน

 

bangkok-university2

 

ในส่วนของค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทั้งค่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าครองชีพ แต่ผู้รับทุนจะต้องกลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่างน้อย 2 เท่าของเวลาที่รับทุน

 

สำหรับผู้ที่สนใจ ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพกำหนดคุณสมบัติผู้รับทุนไว้ดังนี้
- เป็นผู้สนใจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี 3.00 ขึ้นไป (ยกเว้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ กำหนดไว้แค่ 2.75)
- มีอายุไม่เกิน 30 ปี
- ไม่ได้อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นๆ
- ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลคะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป

 

bangkok-university3

 

รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงขั้นตอนการสมัคร สามารถดูได้จาก http://prbu.bu.ac.th/images/newsimages/a_56_2556.pdf ผู้ที่สนใจสามารถทำการสมัครได้เลยโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556

 

ที่มา: ScholarShip.in.th

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply