มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครปริญญาโท-เอก พร้อมมอบทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำลังเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2556

โดยหลักสูตรที่เปิดก็คือ Master and PhD. Engineering Candidates in Electrical Engineering

 

suranari

 

กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเอาไว้ว่า
- จบการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับเรียนต่อปริญญาโท และสำหรับปริญญาเอกต้องมีเกรด 3.00 ขึ้นไป
- สามารถเรียนและวิจัยได้เต็มเวลา

 

ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าเรียน พร้อมรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อไปได้ที่
ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 044 224582 ต่อ 4582 และ 044 224400-1
อีเมล์ thipwan@g.sut.ac.th

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply