มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับตรงวิทยาการคอมพ์-คณิตศาสตร์-สถิติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับตรงนักศึกษาใหม่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยแบ่งออกเป็น 3 สาขาได้แก่

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาสถิติ

tu

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นดังนี้
- จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังจะจบการศึกษา
- มีคุณสมบัติอื่นๆถูกต้องเหมาะสม

 

ใครที่สนใจสามารถเข้าไปสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารรายละเอียดการรับสมัคร หรือเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply