เปิดรับตรงโครงการเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่เรียนต่อในไทย โดยเฉพาะน้อง ม.6 ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เปิดรับตรงแล้วนะ

 

ku

 

โดยการรับตรงโครงการเรียนดีรอบนี้ เป็นขอคณะสังคมศาสตร์ รับสาขาวิชาละ 4 คน ประกอบไปด้วย
- จิตวิทยา
- นิติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- สังคมวิททยาและมานุษยวิทยา
- รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

ซึ่งผู้ที่จะสมัคร จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป รวมถึงใช้คะแนน O-net และ GAT/PAT พร้อมค่าสมัคร 300 บาทครับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร สามารถเช็คได้ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยที่ www.soc.ku.ac.th

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply