ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย เรียนต่อปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ปี 2567 สูงสุด 15 ทุน

โอกาสเรียนต่อต่างประเทศมาอีกแล้วค่า แถมทุนนี้ยังมีปลายทางให้เลือกได้หลากหลายอีกด้วย ใครรออยู่ เชิญทางนี้เลย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศรับสมัครทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (ทุนแข่งขัน) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2567

ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด ซึ่งจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมต่างๆ และการสนับสนุนอื่นๆ ตามจำเป็น

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : ธนาคารแห่งประเทศไทย

– สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

– ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเรียนต่อตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

จำนวนทุน : สูงสุด 15 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– มีสัญชาติไทย

– เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 7 ธันวาคม 2566)

– พนักงาน ธปท. และ/หรือบุคคลทั่วไป โดยกรณีเป็นพนักงาน ธปท. ต้องมีอายุงานใน ธปท. ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย สะสมในระดับปริญญาตรีรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้อง ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 75.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

7 ธันวาคม 2566

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Bank of Thailand Scholarships 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...