ทุนรัฐบาลตุรกี เรียนต่อปริญญาตรี โท และเอก ปี 2024 สนับสนุนค่าเล่าเรียน ที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยงและอื่นๆ

เรามีอีกหนึ่งทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศ มาแนะนำกันค่ะ

รัฐบาลตุรกีเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนต่อประจำปี 2024/25 โดยจะเปิดรับทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาที่กำหนด

ผู้สมัครที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยงรายเดือน และค่าเรียนภาษา

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : รัฐบาลตุรกี

สาขาที่กำหนด : สาขาดังต่อไปนี้

• Biotechnology

• Engineering

• Computer Engineering

• Biochemistry

• Biology

• Biomedical Engineering

• Physics

• Food Engineering

• Math

• Medicine

ดูหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี โท และเอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่ครอบคลุมดังนี้

• ค่าเล่าเรียน

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

• ค่าประกันสุขภาพ

• ที่พัก

• ค่าเรียนภาษาตุรกีหลักสูตร 1 ปี

• เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ระดับปริญญาตรี : 1,000 TL ต่อเดือน (ประมาณ 1,300 บาท)

• เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ระดับปริญญาโท : 1,400 TL ต่อเดือน (ประมาณ 1,800 บาท)

• เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ระดับปริญญาเอก : 1,800 TL ต่อเดือน (ประมาณ 2,300 บาท)

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก

– มีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด

• ระดับปริญญาตรี : ไม่เกิน 21 ปี

• ระดับปริญญาโท : ไม่เกิน 30 ปี

• ระดับปริญญาเอก : ไม่เกิน 35 ปี

– มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด

• ระดับปริญญาตรี : อย่างน้อย 70%

• ระดับปริญญาโท : อย่างน้อย 75%

• ระดับปริญญาเอก : อย่างน้อย 90%

– ต้องไม่เป็นพลเมืองชาวตุรกี หรือผู้ที่สละสัญชาติตุรกี

– มีคะแนน TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

10 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2024

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Turkey Government Scholarship 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...